Projekt Na kole blíže k lázním - kontrola verejného obstarávania

logo

Správa z prvej ex-ante kontroly konštatuje, že môžeme pokračovať vo finančnej operácii

Dňa 25. mája bola z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obci Trenčianska Teplá - hlavnému cezhraničnému partnerovi projektu Na kole blíže k lázním doručená správa z prvej ex-ante kontroly verejného obstarávania k zákazke Cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej. Správa konštatuje, že môžeme pokračovať vo finančnej operácii.

Na základe tohto bolo na portáli Úradu pre verejné obstarávanie dňa 26. mája 2020 vo Vestníku č. 112/2020 zverejnené oznámenie o výzve na predkladanie ponúk.

logo

Dátum vloženia: 27. 5. 2020 9:07
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 5. 2020 9:33
Autor: Referát administratívno-organizačných činností