Navigácia

Výber jazyka

Obsah

KOMPOZITNÉ OBALY NA BÁZE LEPENKY


Do vytriedených kompozitných obalov na báze lepenky:

    a) patria: kompozitné obaly (tetrapaky) od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, vína, ...

    b) nepatria: tetrapakové   obaly   so   zvyškami   obsahu,  viacvrstvové  kombinované  obaly 

        od  kávy,  kakaa,  nanukov,  korenín,  práškového cukru, sladkostí a slaností, vreckových

        polievok, uzávery, ... 

Kompozitné obaly  na  báze  lepenky musia byť zbavené hrubých nečistôt a poskladané tak, aby bol zmenšený ich objem a aby tak zaberali v zberných nádobách čo najmenej miesta.


Systém zberu a prepravy kompozitných obalov na báze lepenky:  

    a) na zber sú obcou určené 1 100 l kontajnery oranžovej farby, 

    b) frekvencia zberu je jedenkrát za mesiac,  

    c) obec určuje umiestnenie stojísk zberných nádob na kompozitné obaly na báze lepenky.


Zber  a  prepravu kompozitných obalov na báze lepenky si právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia vykonávajú svojpomocne a na vlastné náklady.