Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenie miestneho rozhlasu

 

Obecný úrad Trenčianska Teplá, referát odpadového hospodárstva oznamuje, že v pondelok 02. marca sa uskutoční výkup papiera formou výmeny za hygienické potreby a iný doplnkový tovar nasledovne:

16.00 - 16.15 hod. - na obecnom trhovisku
16.30 - 16.40 hod. - pri ZŠ, ul. Braneckého
16:50 - 17.00 hod. - pri detskom ihrisku, ul. Teplická

Nevykupujú sa kartóny a knihy v tvrdých obaloch. Papier, prosím zviažte špagátom do balíkov.
___________________________________________________________________________________________________________
Máte poslednú šancu zapojiť sa do súťaží v Teplanskom občasníku. Vyriešte našu tajničku, krížovku, sudoku alebo hlavolam a správne odpovede zašlite na e-mailovú adresu obecnyurad@trencianskatepla.sk alebo vhoďte papierik s kontaktnými údajmi do schránky "Pripomienky občanov," ktorá sa nachádza pri vchode Obecného úradu Trenčianska Teplá do 29. februára 2020  a budete zaradení do žrebovania o rôzne ceny. Nezabudnite uviesť Vaše meno, adresu a telefónny kontakt. Z každej kategórie bude vylosovaný 1 výherca. Ich mená budú zverejnené v nasledujúcom Teplanskom občasníku.
___________________________________________________________________________________________________________

Obchod COOP Jednota Dobrá oznamuje občanom, že od 26. 02. - 28. 02. 2020 bude zmena otváracích hodín a to od 06.30 - 13.30 hod. z dôvodu čerpania dovolenky.
___________________________________________________________________________________________________________

SMS ROZHLAS je novou službou, ktorú ponúkame všetkým občanom. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ - na mobilný telefón alebo email. Ak máte o službu „SMS rozhlas“ záujem a chcete byť včas informovaní, zaregistrujte svoje telefónne číslo prípadne emailovú adresu na internetovej stránke mojenotifikacie.sk/trencianskatepla, a ďalej postupujte podľa inštrukcií. Pre starších spoluobčanov, ktorí nemajú vo svojom okolí nikoho, kto by ich do systému prihlásil, ponúkame možnosť zaregistrovať sa osobne na Obecnom úrade počas úradných hodín.
___________________________________________________________________________________________________________