Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenia miestneho rozhlasu - všetky oznamy

Typ: ostatné
 apríl, máj

06.5.2020

Obec Trenčianska Teplá, referát odpadového hospodárstva, oznamuje občanom, že orezané konáre zo stromov si môžu doviezť na hospodársky dvor v miestnej časti Dobrá v dňoch 9. mája 2020 (sobota) v čase od 08.00 - 12.00 hod. a 13. mája 2020 (streda) v čase od 13.00 - 17.00 hod.
--
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Opatová oznamuje, že v 19. týždni bude vo večerných hodinách vykonávať pesticídnu ochranu repky ozimnej.
___________________________________________________________________________________________________________

04.5.2020

Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Opatová oznamuje, že v 19. týždni bude vo večerných hodinách vykonávať pesticídnu ochranu repky ozimnej.
___________________________________________________________________________________________________________

21.4.2020

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie:
- všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od dnešného dňa do odvolania vychádzať
  a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, ako je napríklad rúško,
  šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:
- detí do 2 rokov,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru
   určeného na prepravu osôb,
- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne
   20 metrov,
- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne
   20 metrov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

___________________________________________________________________________________________________________

14.4.2020

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v piatok 17.04.2020 z ulíc, kde sa vyváža v párny týždeň. Žiadame občanov, aby si na uvedený termín pripravili zberné nádoby na vývoz a navzájom sa na zmenu vývozu upozornili.
--
Obec Trenčianska Teplá, referát odpadového hospodárstva oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie budú rozmiestnené v obci nasledovne:
- v stredu 15. apríla na uliciach: Školská, Revolučná a Podhájska,
- vo štvrtok 16. apríla na uliciach: Cukrovarská, Dubovecká a v miestnej časti Dobrá.
Žiadame občanov, aby do uvedených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad a pneumatiky a v prípade už naplneného kontajnera neukladali odpad okolo neho.

___________________________________________________________________________________________________________

08.4.2020

Na základe podnetov od občanov chceme zabezpečiť ďalšie skvalitňovanie počuteľnosti miestneho rozhlasu. Preto žiadame občanov o nahlásenie porúch miestneho rozhlasu telefonicky alebo formou SMS na tel. číslo: 0910 226 105. Poruchy môžete nahlasovať aj počas sviatkov. Servis miestneho rozhlasu sa uskutoční v utorok, 14. apríla.
--
Na základe Uznesenia vlády SR č. 207/2020 je obmedzený voľný pohyb osôb a pobyt zákazom vychádzania na obdobie od dnes (8. apríla) až do pondelka 13. apríla. Výnimkou sú:
- cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností,
- nákupy,
- pobyt v prírode v rámci toho istého okresu,
- pohreb príbuzného,
- starostlivosť o príbuzného v rámci okresu či susedská výpomoc.
Vláda SR súčasne zakázala počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
--
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 3. apríla 15.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch sa zakazuje: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade požiaru volajte na tiesňovú linku 150.
--
Riaditeľka ZŠ Trenčianskej Teplej oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/21 sa uskutoční elektronickou formou na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Zápis dieťaťa uskutočníte vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke základnej školy. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, je potrebné kontaktovať riaditeľku ZŠ na tel. č. 0903 708 362. Bližšie informácie sú Vám k dispozícii na informačnej tabuli obce alebo na webovej stránke základnej školy.
--
Zápis do MŠ Trenčianskej Teplej sa uskutoční od 30.04.2020 do 31.05.2020 elektronickou formou. Rodič e-mailom odošle zoskenovanú a vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, bez vyjadrenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa na adresu: materskaskolatrencianskatepla@gmail.com. Bližšie informácie sú Vám k dispozícií na webovej stránke materskej školy.
--
Pizza Mlynček Teplice ponúka rozvoz kváskovej pizze a burgrov v čase od 17.00 - 21.00 hod. Objednávky prijímajú na tel. č. 0911 156 789.
--
Pizzeria u Zaka oznamuje, že uskutočňuje rozvoz denného menu. Pizzu za zvýhodnenú cenu si môžete objednať denne od 10.00 - 18.00 hod. Pre seniorov nad 65 rokov sa bude podávať polievka zdarma v čase od 12.30 do 13.30 do vlastných nádob.
--
Zásielkovňa v Trenčianskej Teplej oznamuje, že vyzdvihnutie aj odoslanie svojej zásielky je možné využiť v tomto týždni ešte zajtra, na Zelený štvrtok v čase od 14-stej do 18-stej hodiny, a potom najbližšie od utorka 14. apríla. Pondelky, stredy a piatky je zásielkovňa otvorená od 10-tej do 13-stej hodiny, utorky a štvrky od 14-stej do 18-stej hodiny. Zásielkovňa sa nachádza v priestoroch cestovnej agentúry pri zdravotnom stredisku. Aktuálne nie je možné platiť za zásielky na dobierku prostredníctvom terminálu. Alternatívou je úhrada prostredníctvom platobnej karty a mobilného zariadenia s pripojením na internet. Je možná aj platba hotovosťou, avšak bez možnosti vracať výdavok.

___________________________________________________________________________________________________________

06.4.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 3. apríla 15.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesnýchb pozemkoch sa zakazuje: fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade požiaru volajte na tiesňovú linku 150.
--
Riaditeľka ZŠ Trenčianskej Teplej oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/21 sa uskutoční elektronickou formou na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Zápis dieťaťa uskutočníte vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke základnej školy. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, je potrebné kontaktovať riaditeľku ZŠ na tel. č. 0903 708 362. Bližšie informácie sú Vám k dispozícii na informačnej tabuli obce alebo na webovej stránke základnej školy.
--
Zápis do MŠ Trenčianskej Teplej sa uskutoční od 30.04.2020 do 31.05.2020 elektronickou formou. Rodič e-mailom odošle zoskenovanú a vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, bez vyjadrenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa na adresu: materskaskolatrencianskatepla@gmail.com. Bližšie informácie sú Vám k dispozícií na webovej stránke materskej školy.
--
Pizza Mlynček Teplice ponúka rozvoz kváskovej pizze a burgrov v čase od 17.00 - 21.00 hod. Objednávky prijímajú na tel. č. 0911 156 789.
___________________________________________________________________________________________________________

03.4.2020

Riaditeľka ZŠ Trenčianskej Teplej oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/21 sa uskutoční elektronickou formou na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Zápis dieťaťa uskutočníte vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke základnej školy. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, je potrebné kontaktovať riaditeľku ZŠ na tel. č. 0903 708 362. Bližšie informácie sú Vám k dispozícii na informačnej tabuli obce alebo na webovej stránke základnej školy.
--
Pizza Mlynček Teplice ponúka rozvoz kváskovej pizze a burgrov v čase od 17.00 - 21.00 hod. Objednávky prijímajú na tel. č. 0911 156 789.
--
Pizzeria u Zaka oznamuje, že uskutočňuje rozvoz denného menu. Pizzu za zvýhodnenú cenu si môžete objednať denne od 10.00 - 18.00 hod. Pre seniorov nad 65 rokov sa bude podávať polievka zdarma v čase od 12.30 do 13.30 do vlastných nádob.
___________________________________________________________________________________________________________

01.4.2020

Obecný úrad Trenčianska Teplá, referát sociálnych vecí, ponúka spoluobčanom (seniorom, chorým, zdravotne ťažko postihnutým, osamelým rodičom), ktorí potrebujú počas tejto výnimočnej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 zabezpečenie nákupu potravín, drogérie a liekov. Kontaktovať môžete telefonicky na čísle: 0902 697 498 alebo 032/6558 221. Zároveň upozorňujeme občanov na nové prípady podvodov a zneužívanie seniorov. Neznáme osoby kontaktujú osobne alebo telefonicky seniorov a ponúkajú im rôzne služby. Nereagujte na takúto ponuku, rodinní príslušníci a susedia upozornite na to svojich seniorov.
--
Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR bude Materská škola Trenčianska Teplá a elokované pracovisko Dobrá zatvorená do odvolania V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky materskej školy.
--
Pizza Mlynček Teplice ponúka rozvoz kváskovej pizze a burgrov v čase od 17.00 - 21.00 hod. Objednávky prijímajú na tel. č.: 0911 156 789. Bližšie informácie vám budú poskytnuté na webovej stránke mlyncek.info.sk
--
Pizzeria u Zaka oznamuje, že uskutočňuje rozvoz denného menu. Pizzu za zvýhodnenú cenu si môžete objednať denne od 10 do 18 hodiny. Pre seniorov nad 65 rokov sa bude podávať polievka zdarma v čase od 12.30 do 13.30 do vlastných nádob.


Vytvorené: 6. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2020 09:50
Autor: Správca Webu