Zjednosmernenie miestnej komunikácie

Zjednosmernenie miestnej komunikácie 1

Ulica Braneckého v úseku medzi Ulicou M. Rázusa a MŠ

 

V pondelok 21.3.2021 dochádza z dôvodu zvýšenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky k zmene dopravného značenia na Ulici Braneckého v úseku medzi Ulicou M. Rázusa a materskou školou. Úsek bude zjednosmernený. Vjazd bude povolený z Ulice M. Rázusa. Jazda cyklistov bude naďalej možná v oboch smeroch.

Komplexná rekonštrukcia vrátane vybudovania chodníka a rekonštrukcie verejného osvetlenia je naplánovaná na letné mesiace.

Dátum vloženia: 15. 3. 2022 16:39
Autor: Referát technicko-prevádzkových činností, 032/6558 211