Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Typ: ostatné
Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, kt. ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky ener. zariadení distribučnej sústavy, a kt. sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

 

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z .z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.


VÝZVA - ZSDIS


Príloha

Vytvorené: 16. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2021 10:51
Autor: Sekretariát; 032/6558 217