Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Typ: ostatné
  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväzanosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

od 26. júla 2021 8.00 hod.

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

Odvolanie času ZNVP 2021.pdf


Príloha

Vytvorené: 2. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2021 07:44
Autor: Sekretariát; 032/6558 217