Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nezúčastnili ste sa testovania?

Typ: ostatné
 V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. - 8. novembra 2020 v čase od 5.00 - 1.00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania. Realizovať sa môžete len .... (viac info)

Nezúčastnili ste sa testovania?

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 pre Vás v termíne 2. až 8. novembra 2020 

(pondelok-nedeľa) v čase od 5.00 do 1.00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania.

Realizovať môžete len:

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa  
  predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
 • cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školyžiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Cesta do práce nie je umožnená. Zamestnávatelia aj prevádzkovatelia rôznych prevádzok budú usmernení, aby vyžadovali preukázanie sa certifikátom.

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

 • máte menej ako 10 rokov,
 • sa viete preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020;
 • Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
 • bolo Vám diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,
 • máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
 • v čase celoplošného testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár. 

Zároveň sa musíte vedieť v prípade dotazovania príslušnými zložkami preukázať vyššie uvedené skutočnosti, pre ktoré máte udelenú výnimku a nebude od Vás vyžadovaný certifikát.


Vytvorené: 5. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2020 09:37
Autor: Referát organizačno-administratívnych činností