Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ekonóm/ ekonómka

Typ: ostatné
Hľadáme kolegu, kolegyňu

Hľadáme kolegu/kolegyňu

EKÓNÓMA/EKONÓMKU

 

Miesto výkonu práce:                      Obecný úrad Trenčianska Teplá

Druh pracovného pomeru:              plný úväzok + dohoda možná

Termín nástupu:                              po dohode

Trvanie pracovného pomeru:          doba neurčitá (skúšobná doba 3 mesiace)

Pracovný čas:                                   37,5 hodín týždenne

 

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru

 

Hlavná náplň práce:

 • Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
 • vedenie evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku obce,
 • spracovanie účtovnej uzávierky obce,
 • zostavovanie návrhu rozpočtu obce v zmysle platných predpisov,
 • zabezpečovanie kontroly čerpania rozpočtu obce vrátane prípravy podkladov na rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka,
 • zabezpečovanie dodržiavania zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zostavovanie záverečného účtu obce,
 • spracovanie priznania k dani z príjmu právnických osôb,
 • zabezpečenie činností v oblasti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

Kvalifikačné predpoklady

 • Prax v podvojnom účtovníctve minimálne 3 roky.
 • Prax vo verejnej správe.
 • Znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, rozpočtovania, verejnej správy, personalistiky,
  miezd, výkazníctva, správy daní a poplatkov.
 • Skúsenosti s projektmi z dotačných zdrojov vítané.

 

Technické zručnosti

 • podvojné a mzdové účtovníctvo – pokročilý,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook) na užívateľskej úrovni,
 • práca v účtovných programoch, (skúsenosti s programom SRS od spoločnosti EMEL výhodou),
 • práca v rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu RISSAM

 

Osobnostné predpoklady:

bezúhonnosť, dôslednosť, spoľahlivosť, flexibilnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikačné a organizačné schopnosti, zvládanie termínovaných úloh.

Mzda:

 • platové zaradenie podľa katalógu pracovných činností vo výkone práce vo verejnom záujme nariadenia vlády SR č. 341/2004 a podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme / 1000 EUR .
 • osobné ohodnotenie.

Kontakt:

Miroslava Sdurková
032/6558 215
miroslava.sdurkova@trencianskatepla.sk

Pracovná ponuka je platná do odvolania.
V prípade záujmu nám zašlite svoj životopis. Vaše osobné údaje budú spracované a uchované po nevyhnutnú dobu výlučne poverenými osobami v súlade s bezpečnostnou politikou obce.

 

 

21.05.2020, RMPA-6934/761/2020


Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 12:09
Autor: Referát mzdy, personalistika