Darovanie publikácie obecnej knižnici

Darovanie publikácie obecnej knižnici

publikácia s názvom "AHA 100"

Touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať obyvateľke našej obce pani Mgr. Oľge Mikušovej za darovanie publikácie s názvom „AHA 100“ – dielo mladého grafického dizajnéra Tomáša Kompaníka, v ktorej autor prináša vzory výšiviek tradičného ľudového odevu zo 100 vybraných obcí Slovenska – teda aj vzoru výšivky z našej obce Trenčianska Teplá.

K nahliadnutiu bude prístupná každému občanovi našej obce v Obecnej knižnici v Trenčianskej Teplej.

Dátum vloženia: 8. 3. 2023 13:12