Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Typ: ostatné
  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväzanosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava

od 18. júna 2021 12.00 hod. do odvolania.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


Vyhlásenie času ZNVP

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 23. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 6. 2021 09:07
Autor: Sekretariát; 032/6558 217