Betlehemské svetlo 2021

Betlehemské svetlo 2021 1

V stredu 22. decembra 2021 predpoludním členovia 31. skautského zboru Irmy Ševcechovej priniesli na obecný úrad Betlehemské svetlo.

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi milióny ľudí.

Starostka obce skautom poďakovala tak za udržiavanie tejto tri desaťročia tvajúcej tradície, ako aj za dôstojnú reprezentáciu obce.

Prednostka obecného úradu popriala veľa entuziazmu pri organizovaní osláv nadchádzajúceho okrúhleho výročia pôsobenia zboru, ktoré si pripomenieme v roku 2022.

Viac o činnosti zboru sídliaceho v našej obci ako aj možnosti odpálenia betlehemského svetla sa dočítate na facebookovej stránke Slovenského skautingu 31. zboru Irmy Ševcechovej.

Dátum vloženia: 22. 12. 2021 18:42
Autor: Sekretariát, 032/6558 217