TRIEDENÝ ZBER ODPADOV Z RODINNÝCH DOMOV

Oznamujeme občanov, že od 1. apríla 2024 sa menia podmienky pre triedený zber odpadov z rodinných domov v obci. V najbližších dňoch budú do každého rodinného domu v obci rozdistribuované vrecia.

       Obec  Trenčianska  Teplá,  referát  odpadového  hospodárstva,  oznamuje, že od 1. apríla 2024 sa menia podmienky pre triedený zber odpadov z rodinných domov v obci.

       V najbližších dňoch bude do každého rodinného domu v obci distribuovaný jeden kus 120 l vreca modrej farby určený na zber papiera a lepenky a tri kusy 120 l vriec žltej farby určené na spoločný zber plastov, tetrapakov a kovov.

       Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný zber týchto odpadov podľa harmonogramu zberu. Tento harmonogram bude doručený do domácností rodinných domov spolu s vrecami.

       Zber  bude  zabezpečený  výlučne z vriec na to určených, nie z nádob vo vlastníctve  občanov.

       Je potrebné, aby občania v deň vývozu najneskôr do šiestej hodiny ráno vyložili uzatvorené vrecia pred brány rodinných domov, ktoré v priebehu dňa pracovníci spoločnosti Marius Pedersen následne pozberajú a na výmenu nechajú rovnaký počet prázdnych vriec.

       Triedený zber spred rodinných domov sa netýka občanov, ktorí bývajú v bytových domoch, pre ktorých zber triedených odpadov bude fungovať podľa doterajšieho systému na stanovištiach zberných nádob.

       Informácie a harmonogram triedeného zberu sú zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

Prílohy

marius pedersen

Trenčianska Teplá leták.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,41 kB

harmonogram vývozu

Harmonogram vývozu-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,99 kB
Dátum vloženia: 20. 3. 2024 9:23