Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Typ: ostatné
Pri bytových domoch pribudnú od júla hnedé nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 1Podľa zákona o odpadoch je ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu do čiernych nádob zakázané. 30. júna skončilo obdobie, dokedy sa mala obec na zber bioodpadu pripraviť.
ORIENTAČNÁ MAPA ROZMIESTNENIA ZBERNÝCH NÁDOB V ČLÁNKU:

 

S cieľom splniť si túto povinnosť a tiež cieľom pomôcť prírode, pokračovala obec v prvom polroku v distribúcii kompostérov do domácností v rodinných domoch, ktoré o ne požiadali počas kampane v treťom kvartáli roku 2020. 

Ďalšou úlohou bolo vytvorenie čo najlepších podmienok pre triedenie a zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach v bytových domoch, kde žije štvrtina obyvateľov našej obce.

Obec zvažovala niekoľko spôsobov, ako sa s touto úlohou vysporiadať. Konečným riešením je kombinácia košíka a kompostovateľného vrecka, ktoré je následne vhodené do zbernej nádoby určenej na bioodpad z kuchyne.

V priebehu mája a začiatku júna vykonala obec dva prieskumy trhu. Jeden na nákup košíkov a vreciek, druhý na zabezpečenie zberu a zhodnotenia kuchynského odpadu.

V týchto dňoch sú do domácností v bytových domoch distribuované 10 litrové košíky a 50 kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad. Domácnosti ich dostanú bezplatne. Od júla pribudnú pri bytových domoch hnedé 240 litrové nádoby určené na bioodpad, tieto budú vyvážané zberovou spoločnosťou 1x za týždeň (V PIATOK) do kompostárne.

Systém zberu, ktorý zavádzame budeme priebežne zdokonaľovať tak, aby vytriedenosť biologicky rozložiteľného odpadu z čiernych nádob stúpla na maximálnu možnú mieru.

DÔLEŽITÉ FAKTY

  • Do košíka vkladajte, prosím, len kompostovateľné vrecká, ktoré dostanete od obce alebo si zakúpite. Dôležité je, aby vrecko bolo 100 % recyklovateľné. Ako náhradu môžete použiť papierové vrecko. Ak použijete igelitové vrecko, vysypte obsah z neho do hnedej nádoby a prázdne igelitové vrecko vhoďte do čiernej nádoby. Vhodením igelitového vrecka do hnedej nádoby sa bioodpad znehodnocuje.
  • Do košíka môžeme odložiť zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška čaju, kávu a filtre z kávovarov, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov, kvety, listy a odrezky rastlín.
  • Do košíka určite nepatria potraviny v akomkoľvek obale, obyčajné igelitové vrecia alebo vrecúška. Kuchynské oleje môžete odovzdať na dvore obecného úradu alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.

PREČO KOMPOSTOVAŤ?

Je dôležité uvedomiť si, že nejde len o splnenie litery zákona. Podľa dostupných analýz a metodických príručiek vyprodukuje jeden obyvateľ denne 200 g kuchynského odpadu. Keď budeme dôslední a stavať sa k triedeniu zodpovedne – teda tí, ktorí žijeme v rodinných domoch budeme bioodpad z domácnosti kompostovať a tí, ktorí žijeme v bytovkách ukladať odpad do určených nádob, máme v obci potenciál znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu končiaceho na skládke o cca 300 ton ročne, čo bude prínosné nielen pre životné prostredie, ale aj pre rozpočet obce, pretože za každú tonu uloženú na skládke platíme vysoké poplatky.

 


plagát


Vytvorené: 25. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 6. 2021 10:52
Autor: Referát odpadového hospodárstva, 032/655 82 16