Navigácia

Obsah

Správy

28.09.2021

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

NOVÉ KNIHY VĎAKA DOTÁCII FONDU NA PODPORU UMENIA

S finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice vyše 200 nových kníh.

Detail

27.09.2021

Školský autobus z m. č. Dobrá

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že školský autobus z m. č. Dobrá do Trenčianskej Teplej bude od 28. septembra 2021 premávať v dňoch školského vyučovania.

Detail

22.09.2021

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!!

Viac info vo vnútri..

Detail

22.09.2021

Rozšírenie verejnej kanalizácie - Pliešky

Obec Trenčianska Teplá oznamuje, že došlo k rozšíreniu verejnej kanalizácie obce, a to v lokalite "Pliešky", vybudovaním vodnej stavby "SO 03 MK s otočom, Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2".

Detail

20.09.2021

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne

Požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne sú dôsledkom absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Komíny sa čistia v termínoch uvedených vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. v § 20.

Detail

16.09.2021

Terénna opatrovateľská služba, sociálna služba v domácnosti občana

Obec Trenčianska Teplá informuje občanov, že sú voľné kapacity na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v našej obci.

Detail

16.09.2021

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Obec Trenčianska Teplá upozorňuje občanov na povinnosť podľa zákona č. 251/2012 § 43 udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

Detail

14.09.2021

JESENNÉ UPRATOVANIE OBCE

Viac info vo vnútri..

Detail

14.09.2021

ZBER KONÁROV

Obec Trenčianska Teplá informuje obyvateľov, že plánovaný zber konárov, lístia, trávy zo záhrad sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER 2021.

Detail

06.09.2021

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení. Bližšie info vo vnútri.

Detail

06.09.2021

COVID automat - infografiky a označenia prevádzok

Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.

Detail

26.08.2021

DOTAZNÍK - názory na ochranu medveďa hnedého v SR

Trnavská univerzita oslovuje občanov SR pri realizácii prieskumu verejnosti ohľadom skúseností a názorov na ochranu medveďa hnedého v SR.

Detail

25.08.2021

Riaditeľ základnej školy

Výberové konanie - prihlášky do 06.10.2021

Detail

25.08.2021

Hľadáme dobrovoľníkov 1

Hľadáme dobrovoľníkov

Dajte o sebe vedieť všetci, ktorí ste ochotní priložiť ruku k dielu a osobne sa podieľať na skrášľovaní prostredia, v ktorom žijeme a zvyšovaní kvality života v našej obci. Poďme spoločne ukázať, že frlanie a kritika nie sú cesta k spolupatričnosti v obci.

Detail

25.08.2021

Sobotné hudobné popoludnie

Sobotné hudobné popoludnie

Dňa 14. augusta 2021 sa na obecnom trhovisku v Trenčianskej Teplej uskutočnilo sobotné hudobné popoludnie, ktoré oficiálnym slávnostným príhovorom otvorila starostka obce JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová a prednostka obecného úradu Mgr. Zuzana Janišová.

Detail

Fotogaléria

23.09.2021

Ilja Holešovský - z jeho tvorby

Ilja Holešovský - z jeho tvorby

Pri príležitosti životného jubilea nášho spoluobčana Ilju Holešovského prebieha do 25.9.2021 v galérii M. A. Bazovského v Trenčíne výstava jeho tvorby.

Detail

17.09.2021

JUBILANTI 2021

JUBILANTI 2021

14.09.2021

Detail

BANNER

BANNER

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií