Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MŠ, ZŠ a školské zariadenia s účinnosťou od 19. apríla 2021

Typ: ostatné
Oznam:

 

Vedenie Obce Trenčianska Teplá Vám oznamuje, že 

 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 z 12.04.2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31.03.2021


S  účinnosťou od 19. apríla 2021

 

1.    sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole v Trenčianskej Teplej

a)    v končiacich ročníkoch (8. a 9. ročník) 

 

2.    obnovené zostáva :

a)    vyučovanie v Materskej škole + prevádzka v m. č. Dobrá (v plnom rozsahu)

b)    vyučovanie na I. stupni ZŠ (v plnom rozsahu)

c)    prevádzka školského klubu detí

d)    prevádzka školskej jedálne (obmedzene)

 

          (pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne je možný len výdaj jedál a nápojov)

 

3.    prerušené zostáva :

a)    vyučovanie na II. stupni ZŠ s výnimkou, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

(skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov)

b)    prevádzka Centra voľného času

 

 Ďakujeme za porozumenie.


Vytvorené: 14. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 14:58
Autor: Sekretariát; 032/6558 217