Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MŠ, ZŠ a školské zariadenia s účinnosťou od 12. apríla 2021

Typ: ostatné
Oznam:


Vedenie Obce Trenčianska Teplá Vám oznamuje, že 
 

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 zo 08.04.2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31.03.2021

 

s  účinnosťou od 12. apríla 2021

 

1.    sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole v Trenčianskej Teplej

a)    na I. stupni - v plnom rozsahu

b)    na II. stupni pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu

 

2.    sa obnovuje školské vyučovanie v Materskej škole v Trenčianskej Teplej  - v plnom rozsahu
aj prevádzka v m. č. Dobrá

 

3.    sa obnovuje prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne v Základnej škole 

       (pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne je možný len výdaj jedál a nápojov)

 

Obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste. Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa resp. žiaka prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých. Tieto informácie postačia aj formou  mailu, príp. sms. To je nevyhnutná podmienka, aby dieťa resp. žiak mohol absolvovať vyučovanie v škole resp. pobyt v škôlke.  

 

V ostatných častiach zostáva vyučovanie v ZŠ mimoriadne prerušené a pokračuje dištančnou formou rovnako ako aj prevádzka Centra voľného času. 

 

Ďakujeme za porozumenie.


Vytvorené: 9. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2021 07:12
Autor: Sekretariát; 032/6558 217