Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MŠ, ZŠ a školské zariadenia od 17. mája 2021

Typ: ostatné
Viac informácií v ozname:

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/13405:1-A1810 zo 13. 05. 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31.03.2021

 

Obec Trenčianska Teplá ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení

s  účinnosťou od 17. mája  2021

 

I.          o b n o v u j e   š k o l s k é   v y u č o v a n i e

v      Z á k l a d n e j      š k o l e
 

                                                           a)    na I. stupni

                                                           b)    na II. stupni


                                                    II.          o b n o v u j e    p r e v á d z k u 

          všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom. 


Vytvorené: 19. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2021 11:09
Autor: Referát školstva a sociálnej politiky; 032/6558 221