Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dôležité telefónne čísla


Tiesňové linky

 • Integrovaný záchranný systém: 112
 • Hasičský a záchranný zbor: 150 (112)
 • Zdravotná záchranná služba: 155 (112)
 • Polícia: 158 (112)


Dôležité telefónne čísla v obci

 • MUDr. Margita Šmatláková, všeobecný lekár pre deti a mládež: 032/6591 838
  po ordinačných hodinách: 0904 446 877
   
 • MUDr. Jarmila Cígerová, všeobecný lekár pre dospelých: 032/6591 244
  po ordinačných hodinách: 0903 976 613
   
 • MUDr. Zuzana Šulíková, všeobecný lekár pre dospelých: 032/ 640 14 52
   
 • MUDr. Tomáš Šulík, anestéziologická ambulancia: 0917 143 593
   
 • MUDr. Otto Markech, ortopedická ambulancia: 032/ 655 32 53
   
 • RTG - röntgenové pracovisko: 032/ 655 32 53
   
 • MUDr. Slavomír Tholt, zubná ambulancia: 0903 675 121
   
 • MVDr. Jozef Babčan, veterinárna ambulancia: 0910 903 384
   
 • Lekáreň Ariana, ul. M. R. Štefánika: 032/ 6591 078
   
 • Lekáreň Pod Dubovcom, ul. Mayerova: 032/6591645
   
 • Obecný úrad: 032/ 6591 311
   
 • Farský úrad: 032/ 6591 371
   
 • Slovenská pošta, a. s.: 032/ 6591 329
   
 • Základná škola: 032/ 6591 348
   
 • Školská jedáleň: 032/ 6591 389
   
 • Súkromná základná umelecká škola: 0905 329 130
   
 • Materská škola, Trenč. Teplá: 032/ 6591 295
   
 • Materská škola, m. č. Dobrá: 032/ 6591 214
   
 • Spojená škola internátna: 032/ 6591 468
   
 • Trenčianska elektrická železnica: 0905 501 613


Poruchová linkaSlovenský plynárenský priemysel, a. s.

Hlásenie porúch - plyn
Webová stránka SPP, a. s.  - www.spp.sk


Pohotovostná služba SPP je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne na telefónnom čísle:  0850 111 727

Poruchová linka je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu:

• každý únik zemného plynu na plynovom zariadení,
• porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia, a. s.
   (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor,
   plynomer, hlavný uzáver plynu),
• poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka

Poruchová linka je jednotným telefónnym číslom pre nahlasovanie porúch z celého územia Slovenska
a je v prevádzke 24 hodín denne. Hovor je spoplatňovaný ako miestny hovor na pevnú linku. 

Pracovníci pohotovostných služieb SPP - distribúcia, a.s. nezaisťujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom konečného zákazníka.

 

TVSTrenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.

Hlásenie porúch - voda
webová stránka TVS, a. s. -  www.tvs.sk

Poruchová linka  -  0800 606 162          

Na poruchoej linke Vás spojíme s dispečerom, ktorý prevezme hlásenie o poruche.
V prípade, že odstránenie nahlasovanej poruchy je v kompetencii TVS, a. s., dispečer zabezpečí jej odstránenie.

Správne nahlásenie poruchy:

• meno a priezvisko volajúceho
• presná adresa volajúceho
• telefonický kontakt
• popis miesta výskytu poruchy
• popis poruchy (únik vody, rozsah, porucha na kanalizácii ...)

Poruchová linka slúži iba na nahlasovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti,
prípadne príslušenstve v správe spoločnosti TVS, a. s.


ZE
Západoslovenská energetika, a. s.


Hlásenie porúch - elektrina
Západoslovenská energetika, a. s.

webová stránka ZSE, a. s. - www.zse.sk

Poruchová telefonická linka, bezplatná, nonstop  0800 111 567

Prostredníctvom poruchovej linky môžete kedykoľvek:

• nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny,
• informovať sa o plánovaných odstávkach.

Pred tým, než zavoláte, skontrolujte si:

• či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
• či vám nevypadli ističe alebo poistky,
• či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.