Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kontakty

Adresa

Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá

Spojenie

Automatické prepájanie na jednotlivé referáty
č. tel. : 032/6591 311 + klapka 
e-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk

Starostka obce
JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová
č. tel./fax:  032/ 6591 241  
e-mail:  starosta@trencianskatepla.sk

Prednostka obecného úradu
Mgr. Viera Beláková 
č. tel.:  032/6591 318
e-mail: viera.belakova@trencianskatepla.sk

Stavebný úrad
Ing. Miroslava Gajdošíková
č.tel.: 032/ 6592 709
e-mail: miroslava.gajdosikova@trencianskatepla.sk

Referáty obecného úradu
LINK

Informácie

IČO: 00312045
DIČ: 2021080006
Banka: Prima banka Slovensko, a. s. Trenčín
Číslo účtu: 0676370001/5600

Úradné hodiny obecný úrad

PO:  07:30-12:00 / 13:00-15:00
UT:  07:30-12:00 / 13:00-15:00
ST:  07:30-12:00 / 13:00-17:00
ŠT:  nestránkový deň
PIA: 07:30-12:00

Úradné hodiny stavebný úrad

Po: 07:30-12:00 / 13:00-15:00
UT: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
ST: 07:30-12:00 / 13:00-17:00
ŠT: nestránkový deň - administratíva, stav. konania, práca v teréne
PIA: 07:30-12:00


Správca cintorína v Trenčianskej Teplej a v Prílese
Július Lukáč
č. tel.: 0907 230 278

Správca cintorína v miestnej časti Dobrá
Pavol Koštialik
č. tel.: 0903 733 309

Pohrebná služba
Pavol Mikula
č. tel.: 0905 568 065

Kominári
Peter Murko
č. tel.: 0907 787 375

Miroslav Daniel
č. tel.: 0905 252 344


Mapa