Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prenájom priestorov - Požiarna zbrojnica/Stará škola v Dobrej

Kancelária č. 3  - prízemie vľavo

 

Vybavuje:  Mgr. Zuzana Janišová
E-mail:       zuzana.janisova@trencianskatepla.sk
Kontakt:    032/655 82 11

 

Tlačivo:

Žiadosť o výpožičku priestorov