medzera

uvodny obrazok

medzera

Zariadenia

Zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/

Prevádzkovateľom zariadenia je Obec Trenčianska Teplá. V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V ZOS sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- ubytovanie
- stravovanie resp. donáška stravy
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Starostlivosť v ZOS

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZOS je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
Ubytovacia jednotka je jeden lôžko/deň pre každého prijímateľa, krorému sa poskytuje starostlivosť 
v ZOS formou celoročného pobytu.

Na určenie úhrady za bývanie sa považuje:

- obytná miestnosť a jej vybavenie: lôžko, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, kreslo, svietidlo,
- spoločné priestory: chodby, schodište, kuchyňa so zariadením a elektrospotrebičmi, kúpeľňa s vaňou
  a sprchovým kútom, WC, spoločenská miestnosť, dvor, zariadenia
- prevádzkové zariadenie a príslušenstvo, rozvod elektrickej energie, rozvod vody, plynu, odvádzanie
  odpadových vôd
- vecné plnenie spojené s bývaním: vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, dodávka elektrickej
  energie, dodávka plynu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komínov, odvoz
  odpadu, vybavenie zariadenia televíznou anténou, upratovanie spoločných priestorov a obytných
  miestností

Výška úhrady za bývanie na deň na občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

Denná sadzba úhrad za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,15 €, pričom v tejto sadzbe sú výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia a príslušenstva, vecné plnenia spojené
s bývaním.

Úhrada za opatrovateľskú službu sa určí podľa hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte podľa počtu pracovných dní
v danom mesiaci.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od skutočne vykonaných úkonov za daný mesiac a hodín jej poskytovania.

Výška úhrady za poskytovanie nadštandardných služieb je stanovená nasledovne:

Používanie vlastných elektrospotrebičov:
- televízny prijímač - 1 €/mesiac
- rádio - 0,50 €/mesiac
- chladnička - 1 €/mesiac
- mikrovlnná rúra - 0,50 €/mesiac

Za prerušenie poskytovania starostlivosti v ZOS sa považuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v zdravotníckom zariadení, pričom v tomto prípade prijímateľ platí iba úhradu za ubytovanie.


Prevádzkový poriadok

/pdf; 225,12 kB/


Vybavuje: Bc. Iveta Adamcová, obecný úrad
č. tel.:  032/ 640 12 21

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera