medzera

uvodny obrazok

medzera

Uznesenia

Rok 2018

- Uznesenia zo dňa 16. 05. 2018 /pdf; 179,67 KB/

- Uznesenia zo dňa 21. 03. 2018 /pdf; 157,19 KB/

- Uznesenia zo dňa 07. 02. 2018 /pdf; 103,43 KB/


  Zápisnica zo dňa 5.9.2018 /pdf; 171,17 kB/ (vrátane uznesení)

  Zápisnica zo dňa 18.7.2018 /pdf; 123 kB/ (vrátane uznesení)

  Zápisnica zo dňa 20.06.2018 /pdf; 489,74 kB/ (vrátane uznesení)

  Zápisnica zo dňa 16.05. 2018 /pdf; 152,99KB/

  Zápisnica zo dňa 21.03. 2018 /pdf; 235,1KB/

  Zápisnica zo dňa 07.02. 2018 /pdf; 157,00KB/

Rok 2017

- Uznesenia zo dňa 07. 12. 2017 /pdf; 258 KB/

  Zápisnica zo dňa 07.12. 2017 /pdf; 314 KB/

- Uznesenia zo dňa 28.09.2017  /pdf; 310,58 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej  zo dňa 28. septembra 2017

- Uznesenia zo dňa 24.08.2017  /pdf; 364,62 KB/ 

  Zápisnica zo dňa 24.08.2017  /pdf; 613,88 KB/ 

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 24. augusta 2017


  Zápisnica zo dňa 28.06.2017  /pdf; 279,4 KB/


  Zápisnica zo dňa 22.06.2017  /pdf; 296,52 KB/


- Uznesenia zo dňa 18.05.2017  /pdf; 622,14 KB/

  Zápisnica zo dňa 18.05.2017  /pdf; 773,75 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 18. mája 2017


- Uznesenia zo dňa 16.03.2017 /pdf; 506,35 KB/

  Zápisnica zo dňa 16.03.2017  /pdf; 774,3 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 16. marca 2017
Rok 2016

- Uznesenia zo dňa 15.12.2016  /pdf; 339,04 KB/

  Zápisnica zo dňa 15.12.2016  /pdf; 575,48 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 15. decembra 2016

- Uznesenia zo dňa 24.11.2016  /pdf; 353,15 KB/

  Zápisnica zo dňa 24.11.2016  /pdf; 483,46 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 24. novembra 2016

- Uznesenia zo dňa 22.06.2016  /pdf; 325,08 KB/

  Zápisnica zo dňa 22.06.2016  /pdf; 443,89 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 22. júna 2016

  Zápisnica zo dňa 15.06.2016  /pdf; 162,83 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 15. júna 2016

- Uznesenia zo dňa 19.05.2016  /pdf; 247,68 KB/

  Zápisnica zo dňa 19.05.2016  /pdf; 317,19 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 19. mája 2016

- Uznesenia zo dňa 17.03.2016  /pdf; 263,10 KB/

  Zápisnica zo dňa 10.03.2016  /pdf; 178,47 KB/

  Zápisnica zo dňa 17.03.2016  /pdf; 314,98 KB/

  Záznam Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej zo dňa 17. marca 2016


Rok 2015

- Uznesenia zo dňa 14.12.2015   /pdf; 257,33 KB/

Zápisnica zo dňa 14.12.2015  /pdf; 335,35 KB/

- Uznesenia zo dňa 10.12.2015   /pdf; 172,42 KB/

Zápisnica zo dňa 10.12.2015  /pdf; 216,15 KB/

- Uznesenia zo dňa 24.09.2015   /pdf; 248,10 KB/

Zápisnica zo dňa 24.09.2015  /pdf; 456,76 KB/

- Uznesenia zo dňa 24.06.2015   /pdf; 258,31 KB/

Zápisnica zo dňa 24.06.2015  /pdf; 438,87 KB/

- Uznesenia zo dňa 26.03.2015   /pdf; 226,52 KB/

Zápisnica zo dňa 26.03.2015  /pdf; 318,80 KB/

- Uznesenia zo dňa 12.02.2015   /pdf; 233,64 KB/

Zápisnica zo dňa 12.02.2015  /pdf; 334,75 KB/


Rok 2014

- Uznesenie č. 9/2014   /pdf; 235,48 kB/  zo dňa 10.12.2014

Zápisnica zo dňa 10.12.2014  /pdf; 274,18 kB/

- Uznesenie č. 8/2014   /pdf; 256,59 kB/  zo dňa 29.10.2014

Zápisnica zo dňa 29.10.2014  /pdf; 325,18 kB/

- Uznesenie č. 7/2014   /pdf; 198,59 kB/  zo dňa 30.09.2014

Zápisnica zo dňa 30.09.2014  /pdf; 225,58 kB/

- Uznesenie č. 6/2014   /pdf; 207,73 kB/  zo dňa 08.09.2014

+ Zápisnica zo dňa 08.09.2014  /pdf; 272,50 kB/

- Uznesenie č. 5/2014   /pdf; 241,86 kB/  zo dňa 30.07.2014

Zápisnica zo dňa 30.07.2014  /pdf; 295,28 kB/

- Uznesenie č. 4/2014   /pdf; 226,78 kB/  zo dňa 23.06.2014

Zápisnica zo dňa 23.06.2014  /pdf; 179,67 kB/

- Uznesenie č. 3/2014   /pdf; 89,12 kB/  zo dňa 26.05.2014

+ Zápisnica zo dňa 26.05.2014  /pdf; 142,77 kB/

- Uznesenie č. 2/2014   /pdf; 99,88 kB/  zo dňa 14.04.2014

+ Zápisnica zo dňa 14.04.2014  /pdf; 148,07 kB/

- Uznesenie č. 1/2014   /pdf; 81,04 kB/  zo dňa 03.03.2014

+ Zápisnica zo dňa 03.03. 2014  /pdf; 109,82 kB/


Rok 2013

- Uznesenie č. 7/2013   /pdf; 111,0 kB/  zo dňa 09.12.2013

+ Zápisnica zo dňa 09.12.2013  /pdf; 163,00 kB/

- Uznesenie č. 6/2013   /pdf; 84,29 kB/  zo dňa 05.11.2013

+ Zápisnica zo dňa 05.11.2013  /pdf; 123,44 kB/

- Uznesenie č. 5/2013   /pdf; 87,4 kB/  zo dňa 16.09.2013  + Zápisnica  /pdf; 137,17 kB/

- Uznesenie č. 4/2013   /pdf; 83,0 kB/  zo dňa 10.06.2013  + Zápisnica  /pdf; 138,0 kB/

- Uznesenie č. 3/2013   /pdf; 57,4 kB/  zo dňa 26.04.2013  + Zápisnica  /pdf; 172,0 kB/

- Uznesenie č. 2/2013   /pdf; 55,19 kB/  zo dňa 25. 03. 2013  + Zápisnica  /pdf; 113,0 kB/

- Uznesenie č. 1/2013   /pfd; 58,9 kB/  zo dňa 04. 03. 2013  + Zápisnica  /pdf; 95,16 kB/


Rok 2012

- Uznesenie č. 7/2012  /pdf; 64,55 kB/ zo dňa 13. 12. 2012  + Zápisnica  /pdf; 206,45 kB/

- Uznesenie č. 6/2012  /pdf; 53,56 kB/ zo dňa 31. 10. 2012  + Zápisnica  /pdf; 68,97 kB/

- Uznesenie č. 5/2012  /pdf; 63,8 kB/   zo dňa 17. 09. 2012  + Zápisnica  /pdf; 98,65 kB/

- Uznesenie č. 4/2012  /pdf; 50,39 kB/ zo dňa 28. 06. 2012  +  Zápisnica  /pdf; 101,05 kB/

- Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 25. 05. 2012 /pdf; 40,9 kB/

- Uznesenie č. 3/2012  /pdf; 45,31 kB/ zo dňa 18. 05. 2012  +  Zápisnica   /pdf; 104,5 kB/

- Uznesenie č. 2/2012 /pdf; 61,87 kB/  zo dňa 26. 03. 2012  +  Zápisnica  /pdf; 141,14 kB/

- Uznesenie č. 1/2012


ROK 2011

- Uznesenie č. 7/2011  /pdf; 49,13 kB/  zo dňa 28. 12. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 87,32 kB/

- Uznesenie č. 6/2011  /pdf; 56,31 kB/  zo dňa 14. 12. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 116,12 kB/

- Uznesenie č. 5/2011  /pdf; 49,48 kB/  zo dňa 07. 10. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 73,58 kB/

- Uznesenie č. 4/2011  /pdf; 56,6 kB/    zo dňa 19. 09. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 131,73 kB/

- Uznesenie č. 3/2011  /pdf; 51,85 kB/  zo dňa 24. 06. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 190,29 kB/ 

- Uznesenie č. 2/2011  /pdf; 53,81 kB/  zo dňa 09. 05. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 106,18 kB/
- Pozastavenie výkonu záverov z rokovania OZ zo dňa 09. 05. 2011

- Uznesenie č. 1/2011  /pdf; 67,64 kB/  zo dňa 28. 03. 2011  +  Zápisnica  /pdf; 109,92 kB/ROK 2010

- Uznesenie č. 1/2010  /pdf; 98,6 kB/      zo dňa 25. 01. 2010

- Uznesenie č. 2/2010  /pdf; 72,97 kB/    zo dňa 29. 03. 2010

- Uznesenie č. 3/2010  /pdf; 81,75 kB/    zo dňa 19. 04. 2010

- Uznesenie č. 4/2010  /pdf; 112,1 kB/    zo dňa 27. 05. 2010

- Uznesenie č. 5/2010  /pdf; 123,73 kB/  zo dňa 07. 06. 2010

- Uznesenie č. 6/2010  /pdf; 91,66 kB/    zo dňa 28. 06. 2010

- Uznesenie č. 7/2010  /pdf; 130,66 kB/  zo dňa 23. 08. 2010

- Uznesenie č. 8/2010  /pdf; 44,83 kB/    zo dňa 16. 09. 2010

- Uznesenie č. 9/2010  /pdf; 47,6 kB/      zo dňa 16. 11. 2010  +  Zápisnica  /pdf; 85,81 kB/

- Uznesenie č. 10/2010  /pdf; 45,26 kB/  zo dňa 14. 12. 2010  +  Zápisnica  /pdf; 54 kB/

- Uznesenie č. 11/2010  /pdf; 62,8 kB/    zo dňa 22. 12. 2010  +  Zápisnica  /pdf; 66,9 kB/

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera