medzera

uvodny obrazok

medzera

Aktuality


Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na jesenné upratovanie v obci

  • pondelok 24.9.2018 na uliciach: A. Hlinku, Partizánska, Školská
  • utorok 25.9.2018 na uliciach: P. O. Hviezdoslava, Revolučná a v m. č. Dobrá "na barine"
  • streda 26.9.2018 na uliciach: Ľ. Podjavorinskej, M. Rázusa a Podhájska

Do kontajnerov nevhadzujte stavebný odpad a pneumatiky. V prípade už naplneného kontajnera neukladajte odpad okolo neho!


Zber nebezpečných a ostatných odpadov

Viac informácií v priloženom letáku (/*,pdf; 24,36 kB). Predmetom zberu NIE SÚ azbest/ethernit ani pneumatiky!


Teplanské hodové slávnosti

23. septembra na obecnom trhovisku - PLAGÁT /*.pdf; 282 kB


Dobranské hody

15. a 16. septembra na futbalovom ihrisku v Dobrej - LINK


Prihlasovanie na stravu v školskom roku 2018/2019 - link na stránku ZŠ

20.8.2018 - 31.8.2018 - v pracovných dňoch od 7.00 do 13.00 u vedúcej školskej kuchyne


Výmena papiera za hygienické potreby a doplnkový tovar

17.8.2018

17:00-17:30 hod. - na obecnom trhovisku
17:45-18:05 hod. - pri ZŠ, ul. Braneckého
18:20-18:35 hod. - pri detskom ihrisku, ul. Teplická

Nevykupujú sa kartóny, knihy v tvrdých obaloch, papier v igelitkách a v škatuliach. Papier zviažte, prosím do balíkov špagátom.


Nedeľné hudobné popoludnie s Hornosrnianskou dychovkou

26.8.2018 o 17.00 na obecnom trhovisku Plagát /*.pdf; 236 KB


Prerušenie distribúcie elektriny

(26.7.2018)


Dobrá vec sa podarila...

(26.7.2018) 20. júla sme na obecnom úrade otvorili dopis s veľmi milým obsahom: Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie odbornej učebne biológie a chémie v našej základnej škole. Pripravili sme dokumentáciu potrebnú k uzavretiu zmluvy a požiadali o zmenu harmonogramu. Proces hodnotenia bol zdĺhavý a podľa pôvodného harmonogramu si mali žiaci učebňu užívať už od minulého decembra. Ak všetko dobre pôjde, v marci 2019 by mohli využívať pracoviská modernej interaktívnej učebne. Viac o projekte sa dočítate tu


V obci už separujeme aj krabice z nápojov

(25.7.2018) Na stanoviskách separovaného zberu odpadu na uliciach P. O. Hviezdoslava, Mayerova, Revolučná a v Dobrej pribudli oranžové zberné nádoby. Do týchto nádob môžte vhadzovať krabicové obaly z mlieka a nápojov. Obaly je treba vypláchnuť a zmenšiť ich objem stlačením, aby bol efekt opätovného použitia maximálny.


Nedeľné hudobné popoludnie s Dychovkou Kamarádi

v nedeľu 29.7.2018 o 17.00 na obecnom trhovisku. Plagát /*.pdf;203 kB


Výzva referátu odpadového hospodárstva

(18.7.2018) Obecný úrad Trenčianska Teplá - Referát odpadového hospodárstva dôrazne žiada obyvateľov, aby neukladali žiaden odpad ku kontajnerom určeným na separovaný zber.

  • Objemný odpad môžte odovzdať vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín.
  • Drobný stavebný odpad môžte odovzdať vo dvore obecného úradu podľa priloženého harmonogramu *.pdf;46 kB

Informácia spoločnosti Považský cukor, a. s.

(12.7.2018) Spoločnosť Považský cukor, a. s., požiadala Obecný úrad Trenčianska Teplá o informovanie obyvateľov obce, že v období 16.7. - 17.8. bude vyvážať zeminu z prania cukrovej repy. Spoločnosť Považský cukor, a. s. sa vopred ospravedlňuje obyvateľom za možný zápach šíriaci sa v čase vývozu.


Zmena otváracích hodín Pošty Trenčianska Teplá od 1.7. do 31.8. 2018

po, ut:      08:00-12:00, 13:00-15:30
str:           08:00-12:00, 13:00-16:30
štv, pia:    08:00-12:00, 13:00-15:30


Obecný úrad bude v piatok 6. júla 2018 zatvorený


Referát odpadového hospodárstva informuje

  • V pondelok 2. júla 2018 budú rozmiestnené veľokoobjemové kontajnery na uliciach A. Bernoláka, Športovcov a v Prílese. Žiadame občanov, aby do uvedených kontajnerov nevhadzovali stavebný odpad a pneumatiky a v prípade už naplneného kontajnera neukladali odpad okolo neho
  • Vo štvrtok 5. júla 2018 sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční v nezmenenom harmonograme

Výzva Obecnej knižnice v Trenčianskej Teplej a pobočky v Dobrej

(28.6.2018) Knihovníčky vyzývajú čitateľov, ktorí majú knihy požičané dlhšie ako 30 dní, aby tieto v zmysle výpožičného poriadku vrátili. Knihy je možné vrátiť v čase otváracích hodín: Knižnica v Starej škole v Dobrej: utorok  13.50 - 16.50; Knižnica v budove Obecného úradu v Trenčianskej Teplej: streda 9:00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Ďakujeme, že nám takýmto spôsobom pomôžete pri revízii a inventarizácii knižničného fondu a skvalitňovaní služieb knižnice.


Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť

(26.6.2018) Polícajný zbor požiadal obecný úrad o šírenie informácii pre sieniorov s cieľom predchádzať kriminalite páchanej na nich za využitia ich dôverčivosti a bezbrannosti

/pdf; 1,46MB/


Teplanská májová pohoda - 27. mája 2018

/pdf; 3,88MB/


Deň matiek - 11. mája 2018

/pdf; 320KB/


Veľkonočné variácie - 23. marca 2018

/pdf; 5MB/


Vítanie Mikuláša - 5. decembra 2017

/pdf; 246,52 KB/


Vianočné inšpirácie - dňa 29. novembra 2017

/pdf; 508,69 KB/


Teplanské hodové slávnosti - 24. septembra 2017

/pdf; 700,61 KB/


Dobranské hody - 16. a 17. septembra 2017

/pdf; 1,52 MB/


Nedeľné hudobné popoludnie "JADRAN ŠOU" - 27. augusta 2017

/pdf; 225,3 KB/


Nedeľné hudobné popoludnie - 30. júla 2017

/pdf; 152,34 KB/


Stretnutie rodákov a priaznivcov dobrej nálady - 3. júna 2017

/pdf; 1,43 MB/


Deň detí s električkou - 3. júna 2017

/pdf; 1,51 MB/


Rozprávkový les - 3. júna 2017

/pdf; 1,4 MB/


Teplanská májová pohoda - 27. mája 2017

/pdf; 1,63 MB/


Deň matiek - 14. mája 2017

/pdf; 424,37 KB/


Sväto Floriánska električka - 6. mája 2017

/pdf; 1,69 MB/


Tradičné stavanie mája - 28. apríla 2017

/pdf; 87,78 KB/


Kladenie vencov obetiam 2. svetovej vojny - 26. apríla 2017

/pdf; 184,88 KB/


Veľkonočné variácie

/pdf; 5,44 MB/


Beseda so speváčkou Marcelou LAIFEROVOU

/pdf; 258,32 KB/


F a š i a n g y - 25. február 2017

/pdf; 538,23 KB/


Spoločenské hry pre deti a dospelých - 29. január 2017

/pdf; 385,45 KB/


T r o j k r á ľ o v á   e l e k t r i č k a - 6. január 2017

/pdf; 1,82 MB/V i a n o č n ý   k o n c e r t - 26. december 2016

/pdf; 612,4 KB/


Vítanie Mikuláša - 4. december 2016

/pdf; 625,01 KB/


Mikulášska električka - 3. december 2016

/pdf; 1,57 MB/


Vianočné inšpirácie

/pdf; 727,69 KB/


T e p l a n s k é   h o d o v é   s l á v n o s t i

/pdf; 526,64 KB/


Električkou na súťaž vo varení guláša

/pdf; 1,21 MB/


Nedeľné hudobné popoludnie - 21. augusta 2016

/pdf; 980,82 KB/


Nedeľné hudobné popoludnie - 7. augusta 2016

/pdf; 1,21 MB/


Nedeľné hudobné popoludnie - 24. júla 2016

/pdf; 615,5 KB/


Nedeľné hudobné popoludnie - 10. júla 2016

/pdf; 623,75 KB/


107 rokov električky - 25. jún 2016

/pdf; 1,73 MB/


Deň detí s električkou - 4. jún 2016

/pdf; 7,68 MB/


Rozprávkový les - 4. jún 2016

/pdf; 1,52 MB/


Teplanská májová pohoda - 28. máj 2016

/pdf; 17,9 MB/


Výstava "Misia v kontextoch a súvislostiach" - 24.-31. máj 2016

/pdf; 3,65 MB/


Deň matiek - 15. mája 2016 v Požiarnej zbrojnici

/pdf; 182,35 KB/


Sväto floriánska električka - 7. máj 2016

/pdf; 7,43 MB/


Stavanie mája - 27. apríla 2016

/pdf; 505,82 KB/


71. výročie Oslobodenia obce - 27. apríla 2016

/pdf; 753,73 KB/


Veľkonočná električka

/pdf; 2,19 MB/


Veľkonočné variácie

/pdf; 1,43 MB/


Električkou za vysvedčenie

/pdf; 427,85 KB/


Fašiangy

/pdf; 550,39 KB/


5. ročník spoločenských hier

/pdf; 518,13 KB/


PLÁN  KULTÚRNYCH  PODUJATÍ  NA  ROK  2016

/pdf; 1,77 MB/Vianočný koncert

/pdf; 584,52 MB/


Vítanie Mikuláša, dňa 4. decembra 2015

/pdf; 421,46 kB/


Teplanské hodové slávnosti

/pdf; 666,27 KB/


Trenčianska elektrická železnica, n. o. - "súťažné varenie gulášu"

/pdf; 1,64 MB/


Nedeľné hudobné popoludnie, konané dňa 23. augusta 2015

/pdf; 517,13 KB/


Cestovný poriadok Trenčianskej elektrickej železnice, n.o. - júl a august 2015

/pdf; 762,06 KB/

viac informácií na: www.trezka.sk, alebo na čísle telefónu: 0905 501 613


660. výročie obce

/pdf; 3,39 MB/

fotografie a video na: www.reporter24.sk_Od prvej písomnej zmienky Trenčianskej Teplej uplynulo 660 rokov


70. výročie oslobodenia obce - kladenie vencov obetiam 2. svetovej vojny

/pdf; 624,26 kB/


Fašiangy s električkou

/pdf; 659,38 kB/Fašiangy 2015

 /pdf; 386,64 kB/


Jún 2013 - Prijatie majstra sveta v hokejbale Lukáša Maděru na obecnom úrade

 


 900. výročie m. č. Dobrá - Ako sme oslavovali /pdf; 7,35 MB/


Gratulujeme nášmu spoluobčanovi

Mydlov deň na us open  /pdf;  46,7 kB/


Matica slovenská - Bratské pozdravenie

Matica slovenska  /pdf; 88,3 kB/


Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera